Artikel


samenwerking de belangrijkste

Belangrijkste partijen - Loket Gezond Leven
Belangrijkste partijen voor samenwerking. Wijkgerichte gezondheidsbevordering vereist maatregelen vanuit de gezondheidssector én vanuit andere sectoren, .
http://www.loketgezondleven.nl/settings/gezonde-wijk/werken-aan-gezonde-wijk/orienteren/belangrijkste-partijen/

Preventie en curatie sluiten aan! - Utrecht (NL) - PE Online
kent u de belangrijkste verschillen en overeenkomsten in werkwijze in de . kent u de belangrijkste financieringsstromen en consequenties voor samenwerking; .
https://www.pe-online.org/public/opleidingdetail.aspx?courseID=116971&datum=5-11-2012&pid=114

NOC*NSF ondertekent samenwerkingsovereenkomst met Olympisch
29 juli 2012 . NOC*NSF is voor ons een belangrijke partner en gaan de komende jaren deze samenwerking verder uitbouwen en concretiseren .
http://www.limburg.nl/Actueel/Nieuws_en_persberichten/2012/Juli_2012/NOC_NSF_ondertekent_samenwerkingsovereenkomst_met_Olympisch_Netwerk_Limburg

Samenwerkingscontract projecten | Zakelijk: Diversen
De belangrijkste activiteiten die plaats vinden tijdens de samenwerking, als er beurzen worden bezocht of producten worden samen gebracht moet dit duidelijk .
http://zakelijk.infonu.nl/diversen/24419-samenwerkingscontract-projecten.html


Samenwerking in de Oostzeeregio - Ambassade van Finland, Den ...
25 feb 2011 . Het belangrijkste is om op basis van gelijkheid en in overleg samenwerking tot stand te brengen met de landen buiten de EU.
http://www.finlande.nl/public/default.aspx?nodeid=42431&contentlan=14&culture=nl-NL


NürnbergMesse Brasil en Francal Feiras kondigen samenwerking aan
20 juli 2012 . Organiseren belangrijkste bio-vakbeurs in Latijns-Amerika NürnbergMesse Brasil en Francal Feiras kondigen samenwerking aan .
http://www.biojournaal.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=9131


“Samenwerking, vrijheid en kwaliteit zijn in de particuliere zorg de ...
15 mei 2012 . Opvallend is dat de belangrijkste drijfveren vaak niet financieel van aard zijn, maar gaan over vrijheid, samenwerking en kwaliteit van zorg.
http://www.vanlanschot.nl/vanlanschot/exclusief-voor/medisch-professionals/team/artikel-fd-14-mei-2012-chris-zegersPersoonlijke internetwerkplek

Ontwikkelingssamenwerking | Internationaal Vlaanderen
Binnen de internationale gemeenschap bestaat overeenstemming over de belangrijkste doelstellingen van internationale samenwerking. Het gaat concreet .
http://www.vlaanderen.be/int/artikel/ontwikkelingssamenwerking

Samenwerking - Kustlaboratorium
Dit project kan alleen gerealiseerd worden in samenwerking met een groot aantal partijen. De belangrijkste staan op deze pagina. Daarnaast is er natuurlijk .
http://www.kustlaboratorium.nl/samenwerking.htm

Directoraten-generaal | Ministerie van Buitenlandse Zaken ...
Directoraat-generaal Europese Samenwerking (DGES) . Door deze coördinerende rol is DGES een belangrijke schakel tussen de andere ministeries en de .
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bz/organisatie/organogram/directoraten-generaal


Samenwerken vergt onderhoud - PE Online
het opzetten maar ook onderhouden van een effectieve samenwerking • de belangrijkste valkuilen bij samenwerking met collega's • het belang van in elkaar .
https://www.pe-online.org/public/opleidingdetail.aspx?courseID=91507&datum=5-4-2011&pid=68RSS.jpg

wat zijn jouw belangrijkste argumenten voor of tegen ontwikkelings ...
18 jan 2012 . wat zijn jouw belangrijkste argumenten voor of tegen ontwikkelings- samenwerking? De afgelopen weken gaven jullie Bas veel argumenten .
http://praatmee.oxfamnovib.nl/brainstorm/question/9633/wat-zijn-jouw-belangrijkste-argumenten-voor-of-tegen-ontwikkelings--samenwerking.aspx/


  De abonneringstechnologie die voor een belangrijk deel ten grondslag ligt

belangrijkste samenwerkingsaspecten - Samenwerken Eerste Lijn
Belangrijke samenwerkingsaspecten volgens de NPCF. - Een laagdrempelige, veilige en vertrouwde plek voor patiënten. Die ontstaat als zorgvragers de .
http://www.samenwerkeneerstelijnszorg.nl/index.php?p=567760


 


Web van kennis

Internationale samenwerking in de ruimte - Beleid - Homepage ...
Omdat België de vijfde grootste bijdrage levert, bekleedt het een belangrijke plaats in . De ESA-overeenkomst bepaalt dat de samenwerking in de ruimte louter .
http://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/naar_een_mondiale_en_solidaire_samenleving/ruimtelijke_samenwerking/

Samenwerken tussen OCMW- en gemeentebestuur op het vlak van ...
2007 bleek dat het bevorderen van de samenwerking als belangrijkste effect gezien werd van het decreet Lokaal Sociaal Beleid. 1. In eerste instantie zette de .
http://www.vvsg.be/sociaal_beleid/Lokaal_Sociaal_Beleid/Documents/samenwerking/Samenwerking%20tussen%20OCMW-%20en%20gemeentebestuur%20op%20het%20vlak%20van%20de%20ondersteunende%20diensten.pdf

Samenwerking - RENDO Duurzaam
Samenwerking zal hierbij overigens het sleutelwoord zijn. RENDO Duurzaam zal hierin de komende jaren een belangrijke initiërende en intermediaire functie .
http://www.rendoduurzaam.nl/zakelijk/samenwerking

Samenwerking en netwerkvorming in een brede school
Zij verzorgde dan ook een vorming rond samenwerking en netwerkvorming tussen organisaties voor coördinatoren van bredeschoolprojecten. De belangrijkste .
http://www.ond.vlaanderen.be/bredeschool/praktijk/netwerkvorming.htm

 

netvibes.jpg

Verslag Expertmeeting: Implementatie samenwerking Eerste lijn en ...
18 juni 2012 . De Samenwerking Monitor Op Eén Lijn (SMOEL) · Therapietrouw bij . In dit verslag worden de belangrijkste aspecten, onderverdeeld in 4 .
http://www.jvei.nl/nieuws/verslag-expertmeeting-implementatie-samenwerking-eerste-lijn-en-gemeente-18-juni-2012/

De Eerste Wereldoorlog: Versailles en de Volkenbond | Kunst en ...
De belangrijkste leden waren Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië en Japan. Deze landen . bespreking en, op vele terreinen, zelfs tot internationale samenwerking.
http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/oorlog/46378-de-eerste-wereldoorlog-versailles-en-de-volkenbond.html

Met wie werken we samen? | Hivos
In 2009 hebben we in die samenwerking een grote stap gezet door afspraken te maken over de rolverdeling in het Zuiden. Belangrijkste samenwerkingsproject .
http://www.hivosjaarverslag.nl/met-wie-werken-we-samen/


 


Samenhang

Brief minDef - bijlage nota internationale militaire samenwerking
14 mei 2012 . Internationale militaire samenwerking is daartoe een belangrijke weg . Het belangrijkste richtsnoer voor internationale militaire samenwerking .
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/notas/2012/05/14/overzicht-bi-en-multilaterale-militaire-samenwerking/overzicht-bi-en-multilaterale-militaire-samenwerking.pdf

Samenwerking binnen de Organisatiecultuur van Gemeente Breda
hebben op de samenwerking is vertrouwen de belangrijkste. Er moet vertrouwen zijn tussen de personen die moeten samenwerken. De begrippen vertrouwen .
http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=46933

Tata Steel en 365: een ijzersterke samenwerking | 365
Met de ondersteuning van 365 houden we ons belangrijkste kapitaal, onze mensen, . Uniek daarbij is de samenwerking tussen Tata Steel, 365, verzekeraar .
http://www.365.nl/onze-aanpak/cases/detail/tata-steel-en-365-een-ijzersterke-samenwerking/


Portable persoonlijke werkplek

Grand Round Marokko - Marrakesh (MA) - PE Online
Jun 9, 2012 . Echter het belangrijkste doel was en is nog steeds het verbeteren van de samenwerking en communicatie tussen professionals door deze .
https://www.pe-online.org/public/opleidingdetail.aspx?courseID=124667&datum=6-9-2012&pid=100

G4
Belangrijkste functies. De G-4 in Brussel - het Europakantoor - is een integraal onderdeel van de nationale en politieke samenwerking van de 4 grootste steden .
http://www.g-4.nl/

Nicis Institute - Tevredenheid over projectmatige samenwerking bij ...
24 mei 2012 . Tevredenheid over projectmatige samenwerking bij bouwbedrijven en zakelijke dienstverleners. De 2 belangrijkste redenen voor bedrijven om .
http://www.nicis.nl/Wat_doen_wij/Verspreiding/Docbank/Economie_Innovatie/Economie/Kenniseconomie/Tevredenheid_over_projectmatige_samenwerking_bij_bouwbedrijven_en_zakelijke_dienstverleners


Samenwerkingspartners - Ingrado
Klanten · Regionale samenwerking . op strategisch niveau afspraken te maken met de belangrijkste partners. . Samenwerking is daarbij van groot belang.
http://www.ingrado.nl/leerplicht_rmc_in_model/rmc_in_model/samenwerkingspartners/

Samenwerking - libertygasturbine.nl
Met één van de meest belangrijkste businesspartners, Zikun, vormen wij een kennis platvorm op het gebied van aerosolblussing. Deze samenwerking heet .
http://www.libertygasturbine.nl/pagina.87.name.samenwerking.htm


Nieuw PLWO-concept

PVDA - europanetwerk - De burgers en Europa
Een belangrijke doelstelling van de economische samenwerking is het creëren van een interne markt. Dit houdt dat er binnen Europa sprake moet van vrij .
http://europanetwerk.pvda.nl/nieuws/nieuws/Amersfoort.html

Ontwikkelingssamenwerking - Buitenlandse Zaken - Belgium.be
De belangrijkste thema's waaraan België aandacht besteedt: . Het zwaartepunt van onze samenwerking ligt steeds in Centraal-Afrika. Overzicht van onze .
http://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/Ontwikkelingssamenwerking/intro.jsp

Achmea en NPCF sluiten overeenkomst patiëntveiligheid - Pers ...
23 mei 2012 . "Patiëntveiligheid is een van de belangrijkste thema's van de NPCF," vult . daadwerkelijk te verbeteren is dat we de samenwerking met elkaar .
http://www.achmea.nl/pers/Paginas/Achmea-en-NPCF-sluiten-overeenkomst-pati%C3%ABntveiligheid.aspx


NOGEPA: Samenwerking met OGP
OGP bevordert de internationale samenwerking op het gebied van . zoals het OSPAR-verdrag, vervult OGP een belangrijke rol, onder andere als waarnemer.
http://www.nogepa.nl/nl/Home/OliegasinNederland/Samenwerking/SamenwerkingmetOGP.aspx

'EINDHOVEN IS SPORTIEF EN INNOVATIEF WORLDLEADING'
Sports and Technology Rene Wijlens. “Juist de samenwerking is misschien wel de belangrijkste voorwaarde voor innovatie”. George de Jong InnoSportNL .
http://www.innosport.nl/nl/Nieuws/InnoSportNL_nieuws/Nieuws/InnoSportNL_aan_bod_in_Eindhovensport.nl/Eindhoven_is_sportief_en_innovatief_worldleading


Personalia:

Bilaterale samenwerking | Nederlandse Ambassade in ...
Beëindiging van de bilaterale samenwerking. In juni 2011 . Een belangrijke verandering in het beleid is een duidelijker focus op landen en op de speerpunten .
http://burkinafaso.nlambassade.org/organization/bilaterale-samenwerking.html


De voorwaardelijke meerwaarde van intersectorale samenwerking
6 juni 2012 . We kunnen dus concluderen dat samenwerking tussen de (stedelijke) overheid, justitie en politie en het algemeen Welzijnswerk belangrijke .
http://www.cawdeterp.be/news/45/69/De-voorwaardelijke-meerwaarde-van-intersectorale-samenwerking

 

Meer informatie over deze technologie via:

1. ongeveer 4000 planten
2. procedures ingesteld bekend?
3. gekopieerde apparaten zijn
4. Zwitserse schapen waarschuwen
5. onder scholieren. ...

Gemeente Dordrecht - Samenwerking West-Brabant en Drechtsteden
De ontwikkeling van de logistieke, maritieme en maintenance-sector als belangrijke economische sectoren in beide regio's zijn factoren die om samenwerking .
http://cms.dordrecht.nl/dordt?waxtrapp=pjjinPsHaKlPzBHqBQbB


    aanleiding de verkoop

Ontwikkelingssamenwerking hoofdstuk 5 t/m 7 - Scholieren.com
30 juni 2012 . Voordelen samenwerking particuliere organisaties; . Belangrijkste afspraak helpen ontwikkelingslanden; 0,7 % van het bnp besteden aan .
http://www.scholieren.com/werkstukken/74197


Samenwerken in teams
Er is sprake van effectieve samenwerking als resultaten op een goede manier worden . Misschien is dit wel de belangrijkste voorwaarde voor succes: die .
http://www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/teamrollen/samenwerken-in-teams.html


Paragone: conflict en samenwerking tussen Woord en Beeld ...
Paragone: conflict en samenwerking tussen Woord en Beeld (Intermediaal 1) . In dit college zullen belangrijke zowel theoretische teksten, tradities als literaire .
http://studiegids.leidenuniv.nl/courses/show/27845/paragone_conflict_en_samenwerking_tussen_woord_en_beeld_intermediaal_1


erop Hollywood weer

REACTIES


HBO-Kennisbank - Samenwerking in onderzoek. Een voorbeeld van ...
Ga direct naar de hoofdnavigatie of de belangrijkste tekst . programma bood vele mogelijkheden tot samenwerking met Nederlandse studenten en scholen.
http://hbo-kennisbank.nl/record.view?uploadId=fontys_didlmods%3Aoai%3Arepository.fontys.nl%3A27740PLAATS REACTIE