Artikel


procedures ingesteld bekend?

Zeven vragen over BYOD - Whitepaper Library | Informatie voor de ...
30 juli 2012 . Is het netwerk klaar voor meer complexiteit? Zijn de BYOD apparaten veilig? Zijn beleid en procedures ingesteld en bekend? Deze whitepaper .
http://www.whitepaperlibrary.nl/mobility/security/360-zeven-vragen-over-byod.html?utm_source=webwereld&utm_medium=relevante-content&utm_campaign=2012-07-30

Rechtsbescherming en procedures omgevingsvergunning
Dat betekent dat de vergunninghouder de dag na de bekendmaking mag . geldt eerst de bezwaarschriften procedure voordat beroep kan worden ingesteld bij .
http://www.smallingerland.nl/Int/omgevingsvergunning-aanvragen/Rechtsbescherming-en-procedures-omgevingsvergunning.html

Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende ...
23 juli 2012 . Het zaaknummer van deze procedure is Z-HZ_WABO-2012-000157. Op grond van artikel . Beroep kan worden ingesteld met ingang van de .
http://www.voorst.nl/fileadmin/user_upload/documenten/actueel_documenten/Besluiten/Besluit_voor_Stinzenlaan_80_in_Twello__acti.pdf

Zaak C-578/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 18 november ...
28 jan 2012 . Andere partij in de procedure: Europese Commissie. Conclusies . APTI van 4 april 2002 bekend te maken dat zij een immu niteitsverzoek .
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:025:0037:0037:NL:PDF


Zaak T-132/12: Beroep ingesteld op 23 maart 2012 — Scooters ...
9 juni 2012 . breuk wordt gedaan aan het bekende merk „FREE” door het bestaan . de oppositie ingesteld door de andere partij in de procedure voor de .
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:165:0024:0025:NL:PDF


Gemeente Horst aan de Maas - Legert 6, Swolgen
5 juli 2012 . Soort bekendmaking: omgevingsvergunning; Subrubriek . Binnen 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt, kan daartegen beroep worden ingesteld bij de . Houdt u er rekening mee dat officiële reacties op procedures .
http://www.horstaandemaas.nl/Gemeentehuis/Bekendmakingen/2012/Omgevingsvergunning/Week_27/Legert_6_Swolgen


Begrippenlijst - De Zwart & Jongbloets
In de buitengerechtelijke fase vóór de procedure wordt geprobeerd door middel . waarneming bekend wordt, ofwel wat hij zelf constateert, daarvan wordt door . in reconventie ofwel de tegeneis, de vordering wordt ingesteld bij dagvaarding, .
http://dezwart-jongbloets.nl/begrippenlijst.htmlPersoonlijke internetwerkplek

De WVG en het Bestemmingsplan
Om een bestemmingsplan te wijzigen, dient een complete procedure te worden . heeft de WVG op het Braassemerland ingesteld, zodra bekend werd dat de .
http://www.braassemerlandinactie.com/WVG.html

Officiële bekendmaking 6 juni 2012 - Gemeente Kaag en Braassem
6 juni 2012 . Blijkt na beoordeling, de aanvraag een uitgebreide procedure te zijn . Als u beroep heeft ingesteld kan, in spoedeisende gevallen, ook een .
http://www.kaagenbraassem.nl/actueel/officiele-bekendmakingen-2012_3638/item/officiele-bekendmaking-6-juni-2012_20375.html

Asbest - Wikipedia
Pas 15 jaar na bekend worden van de resultaten van het onderzoek, in 1993, werd . De brandweer in Nederland heeft aangepaste procedures voor calamiteiten . bekend dat er een landelijk fonds zal worden ingesteld om deze slachtoffers .
http://nl.wikipedia.org/wiki/Asbest


Whitepaper Library | Informatie voor de technologie beslisser
Is het netwerk klaar voor meer complexiteit? Zijn de BYOD apparaten veilig? Zijn beleid en procedures ingesteld en bekend? Deze whitepaper is uitgegeven .
http://www.whitepaperlibrary.nl/RSS.jpg

Nederland Bekent Kleur - Wikipedia
Nederland Bekent Kleur is een, in 1993 opgerichte, Nederlandse stichting die . Dit was de uitkomst van de artikel 12 Sv-procedure, die was ingesteld tegen het .
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland_Bekent_Kleur


  De abonneringstechnologie die voor een belangrijk deel ten grondslag ligt

Wetgeving met rechten en plichten omtrent hoger beroep tegen ...
Indien hoger beroep is ingesteld, kan ondanks het verstrijken van de in de eerste . in eerste aanleg in de procedure zijn verschenen of bij name zijn opgeroepen. . Bovendien kan hij te allen tijde belanghebbenden, bekende of onbekende, .
http://www.uwwet.nl/wetten-en-regelingen/privaatrecht/wetboek-van-burgerlijke-rechtsvordering/45-hoger-beroep-tegen-beschikkingen.htm


 


Web van kennis

Elektronisch gemeenteblad 28 juni 2012
28 juni 2012 . Op 6, 7 en 8 juli 2012 zijn er verkeersmaatregelen ingesteld in het centrum van . voornemens om dit bestemmingsplan te zijner tijd in procedure te brengen . melding dienen Burgemeester en wethouders bekend te maken.
http://www.horstaandemaas.nl/dsresource?objectid=20444&type=org

bezwaarschriftprocedure / vergunningen / horecarecht/ Meester ...
Let op, het gaat hierbij om de formele bekendmaking, dus niet enkel om een mededeling van . 6 weken, of – indien een commissie is ingesteld – 10 weken na ontvangst van het bezwaar. . Een procedure kan over het algemeen lang duren.
http://www.meestermeester.nl/horecarecht/vergunningen/bezwaarschriftprocedure

Zaak T-645/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 9 december ...
3 maart 2012 . Oppositiemerk of -teken: algemeen bekend gemeenschapsbeeld merk „BON DRAP” . Andere partij in de procedure: Europese Commissie .
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:065:0014:0015:NL:PDF

2. Nieuwsberichten | Bekendmaking vaststelling exploitatie- en ...
Ruimtelijke procedure · 5. . Bekendmaking vaststelling exploitatie- en bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Beekzicht Zundert' . van het bestemmingsplan en exploitatieplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de .
http://www.zundert.nl/index.php?simaction=content&mediumid=25&pagid=2123&stukid=19939

 

netvibes.jpg

html - EUR-Lex - - NL
Er worden procedures ingesteld om ervoor te zorgen dat, wanneer negatieve informatie bekend wordt over een ambtenaar van het Europees Parlement of een .
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011D0630(01):NL:HTML

Bekendmaking omgevingsvergunning Horeca-afgiftepunten
27 juli 2012 . Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat voor het project “Horeca . in de rechterrij onder 'plannen in procedure'. . met 7 september 2012 beroep worden ingesteld door een belanghebbende die: .
http://www.roteb.rotterdam.nl/Stadsontwikkeling/Document/Plannen%20in%20procedure/Maasvlakte/Bekendmaking%20omgevingsvergunning%20Horeca-afgiftepunten.pdf

Gemeente Horst aan de Maas - Hazenhorstweg 1-3 Sevenum
6 dagen geleden . Soort bekendmaking: milieuvergunning; Subrubriek: aanpassing milieuvergunning; Status . In verband met ingesteld beroep tegen dit besluit, heeft de Afdeling . Houdt u er rekening mee dat officiële reacties op procedures .
http://www.horstaandemaas.nl/Gemeentehuis/Bekendmakingen/2012/Milieuvergunning/week_31/Hazenhorstweg_1_3_Sevenum


 


Samenhang

DE BESLAGSYLLABUS versie augustus 2012 De beslagsyllabus is ...
ingesteld. Door de redactieraad kunnen wijzigingen in de beslagsyllabus . of beëindigde procedures die relevant zijn voor een goede beoordeling van . waar de hoofdzaak aanhangig is en (voor zover bekend) het zaak-/rolnummer van de .
http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Landelijke-regelingen/Sector-civiel-recht/Documents/Beslagsyllabus.pdf

Actueel | Publicaties | Week 13 Bekendmaking ... - Gemeente Urk
Week 13 Bekendmaking weigering omgevingsvergunning uitgebreide procedure . Dit item is . Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door: .
http://www.urk.nl/index.php?mediumid=1&pagid=48&stukid=46113&simaction=top

Zaak C-90/12: Beroep ingesteld op 21 februari 2012 — Europese ...
28 april 2012 . procedure. De Commissie maakt deze procedures bekend in het . onderhavige beroep is ingesteld, althans de Poolse autoriteiten hebben de .
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:126:0007:0008:NL:PDF


Portable persoonlijke werkplek

regulier - Gemeente Hof van Twente
Slaghekkenhoek), ter plaatse van het perceel kadastraal bekend Ambt . Ook kan beroep worden ingesteld bij deze rechtbank tegen besluiten die zijn . Bij besluiten, die met de uitgebreide procedure worden voorbereid wordt eerst een .
http://www.hofvantwente.nl/nc/nieuw-van-de-hof/gemeenteblad-en-hofnieuws.html?cid=3235&did=8507&sechash=7739ed0c

Trip Advocaten | Invoeringsdatum flex bv bekend
Is er een raad van commissarissen ingesteld? . Overigens zal de Wet Flex B.V. in beginsel geen invloed hebben op gerechtelijke procedures die al lopen. 2.
http://www.triplaw.nl/nieuwsbrief/nieuwsbrief_02.html

Zaak C-288/12: Beroep ingesteld op 8 juni 2012 — Europese ...
28 juli 2012 . 207/2009 en het beginsel van bekend . Andere partij in de procedure: Europese Commissie . Beroep ingesteld op 8 juni 2012 — Europese .
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:227:0015:0016:NL:PDF


disclaimer - Juridische documentatie - nl.saxobank.com
. de Saxo Bank Group adequate zakelijke procedures ingesteld, met inbegrip . Group worden nooit bekendgemaakt aan of besproken met degenen op wie de .
https://nl.saxobank.com/about-us/legal-documentation/disclaimer

Bekendmaking vastgesteld BP Nieuw Crooswijk II 010212
Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat de . Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de .
http://www.rotterdam.nl/DSV/Document/Bestemmingsplannen%20in%20procedure/Kralingen-Crooswijk/Bekendmaking%20vastgesteld%20BP%20Nieuw%20Crooswijk%20II%20010212.pdf


Nieuw PLWO-concept

vergunningen Bekendmaking - Gemeente Hilversum
maken bekend dat van 24 februari 2012 t/m. 5 april 2012 . kan alleen beroep worden ingesteld door belanghebben- den die . procedure) voor gezond- .
http://www.hilversum.nl/dsresource?objectid=95898&type=org

PRIVACYVERKLARING – GEGEVENSBESCHERMING ...
Punt 6.5: Veiligheidsstatus van het personeel. Er worden procedures ingesteld om ervoor te zorgen dat, wanneer over een persoon negatieve informatie bekend .
http://ec.europa.eu/dgs/human-resources/documents/dc_cont_nl.pdf

Aan alle personeelsleden van (naam onderneming)
Modelbrief bekendmaking verkiezingsdatum aan het personeel . Deze verkiezingen, de kandidaatstelling en de te volgen procedure zijn verder . Om alles goed te stroomlijnen heeft de OR een verkiezingscommissie ingesteld waarin zitting .
http://www.avmtraining.nl/downloadfiles/model_bekendmaking_verkiezingsdatum.doc


Zaak C-274/12 P: Hogere voorziening ingesteld op 1 juni 2012 door ...
28 juli 2012 . 207/2009 en het beginsel van bekend . Andere partij in de procedure: Europese Commissie . Beroep ingesteld op 8 juni 2012 — Europese .
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:227:0015:0015:NL:PDF

Gemeente Horst aan de Maas - Hazenhorstweg 1-3 Sevenum
6 dagen geleden . Soort bekendmaking: milieuvergunning; Subrubriek: aanpassing milieuvergunning; Status . In verband met ingesteld beroep tegen dit besluit, heeft de Afdeling . Houdt u er rekening mee dat officiële reacties op procedures .
http://www.horstaandemaas.nl/Gemeentehuis/Bekendmakingen/2012/Milieuvergunning/week_31/Hazenhorstweg_1_3_Sevenum


Personalia:

Reset procedures - XS4ALL
FRITZ!Box - reset procedures. - Via de telefoon - Via de interface (zonder wachtwoord / wachtwoord is bekend) - Via de interface (beveiligd met wachtwoord) .
http://www.xs4all.nl/klant/helpdesk/internet/fritzbox7340/reset.php


Gemeente Horst aan de Maas - Daniëlweg, Horst
5 juli 2012 . Het perceel kadastraal bekend gemeente Horst, sectie T, nummer 1099, . weken nadat het besluit bekend is gemaakt, kan daartegen beroep worden ingesteld . Houdt u er rekening mee dat officiële reacties op procedures .
http://www.horstaandemaas.nl/Gemeentehuis/Bekendmakingen/2012/Bestemmingsplan/week_27/Dani%C3%ABlweg_Horst

 

Meer informatie over deze technologie via:

1. Thermphos, en Chemie-Pack
2. items de financiele
3. zondag finale het
4. home
5. VIDEO: Liverpool contracteert

Elektronisch gemeenteblad 31 mei 2012
31 mei 2012 . staat zijn geweest. Als beroep wordt ingesteld, bestaat de mogelijkheid om ook een verzoek om voorlopige voorziening . melding dienen Burgemeester en wethouders bekend te maken. Daarom . Aan deze procedure zijn .
http://www.horstaandemaas.nl/dsresource?objectid=20448&type=org


    de Duitse hockeydynastie

Zaak T-113/12: Beroep ingesteld op 5 maart 2012 — Bial — Portela ...
9 juni 2012 . Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Probiotical . algemeen bekend merk „Bial”; gemeenschapsmerkinschrijving nr.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:165:0020:0020:NL:PDF


Zaak T-150/12: Beroep ingesteld op 2 april 2012 — Helleense ...
23 juni 2012 . termijn een beschikking te geven in de procedure als bedoeld in . nomie zoals bekend verkeerde, en omdat de inwerkingtre ding van een .
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:184:0013:0014:NL:PDF


Tegen beslissing op vordering tot afgifte ex 843a Rv staat geen ...
19 juli 2012. gebaseerde vordering, ingesteld in een lopende procedure met het . die informatie eenmaal bekend is bij de wederpartij, is dat niet meer .
http://cassatieblog.nl/proces-en-beslagrecht/tegen-beslissing-op-vordering-tot-afgifte-ex-843a-rv-staat-geen-tussentijds-beroep-open/


AKZONOBEL HSBC heeft

REACTIES


27-03-2012 LJN: BW5007, Rechtbank ... - Wabo jurisprudentie
27 maart 2012 . Kern: toepassen reguliere procedure; de rechter is van oordeel dat er . heeft eiser beroep ingesteld tegen het niet tijdig bekend maken van .
http://www.wabojurisprudentie.nl/?p=1016PLAATS REACTIE