Artikel


dubieuze debiteuren voorzieningen

Controle van de post Debiteuren
Hiervoor dient namelijk een voorziening te worden getroffen. 8. Beoordeel de post dubieuze debiteuren. Ga na hoe deze is vastgesteld, statisch (het saldo is te .
http://artikelen.foobie.nl/financieel/controle-van-de-post-debiteuren/

Rekeningschema voor zorginstellingen
een voorziening voor dubieuze debiteuren tot uitdrukking worden gebracht. De journaalpost kan als volgt worden geboekt: 48xx. Dotatie voorziening dubieuze .
http://www.kiwaprismant.nl/uploadedFiles/Prismant/Nieuws/20325Rekeningschema.pdf

Winst-en-verliesrekening - Wikipedia
Voor dergelijke kosten moet dan in jaar X een voorziening worden opgenomen . Er moet dan een voorziening voor "dubieuze debiteuren" getroffen worden.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Winst-en-verliesrekening

Debiteurenbeheer | Financieel: Administratie
Daarom is het altijd goed een voorziening op te bouwen voor dubieuze debiteuren. Wanneer een debiteur zijn facturen niet meer zal voldoen, bijvoorbeeld door .
http://financieel.infonu.nl/administratie/84206-debiteurenbeheer.html


Het vormen van voorzieningen en reserves - Belasting Collectief ...
1 feb 2011 . Bij deze categorie kosten kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het vormen van voorzieningen voor dubieuze debiteuren, verliezen op .
http://www.belastingcollectief.nl/belastingadvies/vennootschapsbelasting/winstbepaling/het-vormen-van-voorzieningen-en-reserves-vpb


Dubieuze debiteuren? Voorziening toegestaan mits onderbouwd ...
17 mei 2011 . Als u een voorziening neemt, bijvoorbeeld voor dubieuze debiteuren, moet het risico zijn terug te voeren op feiten die zich op balansdatum .
http://www.weka-financieel.nl/dubieuze-debiteuren-voorziening-toegestaan-mits.34656.lynkx


Handleiding Regelgeving Accountancy - De controle van schattingen
Voorzieningen voor incourante voorraden en dubieuze debiteuren. Toerekeningen van de kosten van de vaste activa aan hun geschatte economische .
http://www.nba.nl/HRAweb/HRA1/200901/html/39240.htmPersoonlijke internetwerkplek

Hogere voorziening voor dubieuze debiteuren dan 1,9% van ...
12 april 2011 . Hof Amsterdam heeft in een feitelijke procedure uitspraak gedaan over de aanvaardbare hoogte van de voorziening dubieuze debiteuren van .
http://rechtennieuws.nl/32743/hogere-voorziening-voor-dubieuze-debiteuren-dan-19-van-debiteurensaldo-van-factoringmaatschappij-was-niet-aannemelijk.html

Voorzieningen (boekhouden) - Wikipedia
Een voorziening is boekhoudkundig een grootboekrekening waarop meestal periodiek . aan 1.. liquide middelen, 0.. voorziening / aan 1.. dubieuze debiteuren.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Voorzieningen_(boekhouden)


IFRS Theorie | Tips | WR Leading in Finance
De (statische) voorziening dubieuze debiteuren is toegestaan onder IFRS (als de mutaties maar via de resultatenrekening lopen). De dynamische voorziening is .
http://www.wr.nl/academy/tips/445/ifrs-theorieRSS.jpg

KMO Cockpit | De 100 meest gevraagde journaalposten
. 162 - 6360 Voorzieningen voor risico's en kosten : Grote herstellings- en . 407 - 409 - 634 Dubieuze debiteuren en geboekte waardeverminderingen (1) · 400 .
http://www.kmocockpit.be/p_460.htm


  De abonneringstechnologie die voor een belangrijk deel ten grondslag ligt

Fiscale voorziening dubieuze debiteuren - Belastingtips.nl
Voorziening dubieuze debiteuren Fiscale voorziening dubieuze debiteuren Als een vordering op een debiteur niet meer volwaardig is, kan deze worden .
http://www.belastingtips.nl/zakelijk/belastingtips_bedrijven/voorziening_fiscaal/fiscale_voorziening_dubieze_debiteuren/


 


Web van kennis

Dubieuze debiteuren - Wikipedia
4xxxx Dotatie voorziening Dubieuze debiteuren aan 12xxx Voorziening Dubieuze debiteuren. waarin 4xxxx en 12xxx grootboekrekeningnummers zijn. Wanneer .
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dubieuze_debiteuren

ZZP Boekhouder handleiding
Voorziening dubieuze debiteuren: Krijgt u geen geld meer van uw klant? Dan boekt u hierop het bedrag(credit) dat u niet meer kunt vorderen. In geval van .
http://www.zzpboekhouder.org/downloads/handleidingboekhouden.pdf

Het vormen van voorzieningen en reserves - Belasting Collectief ...
28 jan 2011 . Bij deze categorie kosten kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het vormen van voorzieningen voor dubieuze debiteuren, reorganisatiekosten, .
http://www.belastingcollectief.nl/belastingadvies/inkomsten-belasting-ondernemer-ib/winstbepaling/het-vormen-van-voorzieningen-en-reserves-ib

Nota reserves en voorzieningen 2010
Voorbeelden zijn de voorziening nadelige complexen grondexploitatie en de voorziening dubieuze debiteuren voor zowel vorderingen als uitstaande gelden.
http://www.pijnacker-nootdorp.nl/105369/Nota_reserves_en_voorzieningen_2010

Eindejaarstips 2011 - Jongbloed Fiscaal Juristen
23 okt 2011 . U kunt denken aan de volgende voorzieningen: 1. Dubieuze debiteuren: debiteuren die waarschijnlijk niet gaan betalen. 2. Sabbatical leave: .
http://www.jongbloed-fiscaaljuristen.nl/actueel/eindejaarstips_2011/

 

netvibes.jpg

Fiscale voorzieningen - Belastingtips.nl
Een onderneming mag diverse voorzieningen opnemen voor zaken die nog niet betaald zijn, maar in de toekomst (wellicht) . Voorziening dubieuze debiteuren .
http://www.belastingtips.nl/zakelijk/belastingtips_bedrijven/voorziening_fiscaal/

credit controlling een vak apart?
en subgrootboeken direct met elkaar te maken. Te weten: debiteuren, dubieuze debiteuren en de voorziening dubieu- ze debiteuren. Afgeleiden hiervan zijn de .
http://www.scanmijnorganisatie.nl/nesadr/Credit_controlling.pdf

Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen Deel ...
Dubieuze klanten(-vorderingen): . . Let wel, de reden voor deze voorziening moet aantoonbaar zijn en vaststaan. Zo kunnen bijvoorbeeld architecten niet .
http://www.ciro.be/boeken/zelfstudieboek/Zelfstudie_Deel3.pdf

Fiscale voorziening terugbetalingsverplichting - Belastingtips.nl
Voorziening terugbetalingsverplichting Fiscale voorziening . Meer weten over Voorziening terugbetalingsverplichting? . Voorziening dubieuze debiteuren .
http://www.belastingtips.nl/zakelijk/belastingtips_bedrijven/voorziening_fiscaal/fiscale_voorziening_terugbetalingsverplichting/


 


Samenhang

PERSBERICHT (CONCEPT – NIET VOOR PUBLICATIE)
3 mei 2005 . Voorziening dubieuze debiteuren. Onder IFRS is een dynamische voorziening voor dubieuze debiteuren niet toegestaan. De .
http://www.arcadis.nl/Pers/archive/Documents/ARCADISQ12005NL.pdf

Begrotings- en jaarrekeningsmodel 1992 :: Maxius.nl voorheen ...
29 dec 2007 . Indien bij de waardering van de vorderingen rekening is gehouden met een voorziening voor dubieuze debiteuren, moet in de toelichting op .
http://maxius.nl/begrotings--en-jaarrekeningsmodel-1992/hoofdstuk2/titel4

Overige vorderingen en overlopende activa in de jaarrekening
Overige aandachtpunten balanspost overige vorderingen. Bij het treffen van een voorziening voor oninbaarheid, bijvoorbeeld voor dubieuze debiteuren, dient u .
http://www.uwadministratiekangoedkoper.nl/accountancy/jaarrekening/overigevorderingen.htm

Fiscale voorziening advieskosten - Belastingtips.nl
Voorziening advieskosten Fiscale voorziening advieskosten Een ondernemer neemt € 5.000 op aan toekomstige kosten . Voorziening dubieuze debiteuren .
http://www.belastingtips.nl/zakelijk/belastingtips_bedrijven/voorziening_fiscaal/fiscale_voorziening_advieskosten/


Portable persoonlijke werkplek

C 2 Bijlage C1+C2 HERZIEN 20 september
Voorziening dubieuze vorderingen ca. 800.000. 800.000. 800.000. 800.000. Voorziening dubieuze debiteuren belastingen. 126.200. 126.200. 126.200. 126.200 .
http://www.emmen.nl/fileadmin/files/www.emmen.nl/Tekstpaginas/Bestuur_en_politiek/Financien/Begroting/Begroting_2012/C_2_Bijlage_C1_C2_HERZIEN_20_september.pdf

Toelichting op de vennootschappelijke balans
VlOTTEnDE ACTIVA. 22. Vorderingen. Debiteuren. 8.758. 13.902. Voorziening dubieuze debiteuren. -244. -171. 8.514. 13.731. Groepsmaatschappijen. 17.300 .
http://www.htmjaarverslag.nl/2010/PDF/Toelichting_vennoots_balans.pdf

Richtlijnen uit Notities commissie BBV
Deze wijze van verantwoording is naar analogie van de voorziening voor dubieuze debiteuren. Aanbevelingen: 6a. De commissie BBV beveelt aan om de wijze .
http://www.commissiebbv.nl/publish/pages/14/richtlijnen_uit_notities_commissie_bbv_1.pdf


B en W nummer 11
16 feb 2012 . De voorziening dubieuze debiteuren wordt om die reden opgenomen onder de vorderingen (negatief) waarop deze betrekking heeft. 42.
http://gemeente.leiden.nl/nc/bestuur/bis-bestuurlijk-informatie-systeem/actie/file/datum/15032012/bestand/1102099/type/word/shash/09dd07a6/

Asperion - Nieuwsbrief Maart 2011
U kunt echter nu heel eenvoudig de op te nemen jaarlijkse voorziening voor uw dubieuze debiteuren opvragen in Asperion: Kies Debiteuren > Openstaande .
http://www.asperion.nl/nieuwsbrief/nieuwsbrief_maart_2011.html


Nieuw PLWO-concept

AGENDA VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN ...
6 maart 2012 . Besluit: De voorziening dubieuze debiteuren in 2012 aan te vullen tot € 200.000,- - ten laste van de betreffende functies binnen de begroting.
http://www.kampen.nl/web/file?uuid=faf9361f-b6f0-490b-8d14-79568f043f11&owner=400849ca-d138-42a7-a7d8-f30f6154c2f9&contentid=6496&elementid=120882

S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 - OpenIMS
9 juni 2011 . Debiteuren. Debiteuren. 154.106. 50.659. 154.106. 50.659. Voorziening dubieuze debiteuren. <44.060>. <24.268>. 110.046. 26.391. 2010. € .
http://bwtibeheer.openims.com/ufc/file/bwti_sites/480c86419df6066b254e53e00852fd20/pu/VBWTN_Jaarrekening_2010.pdf


Fonds Collectieve Belangen Vleessector JAARVERSLAG 2010 VAN ...
Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Vleeswarenindustrie. - Overige vorderingen. Op de debiteuren is cen voorziening voor dubieuze debiteuren ad .
http://docs.minszw.nl/pdf/174/2011/174_2011_13_8139.pdf

IFRS conversie document NL def
De dubieuze debiteurenvoorziening wordt onder IFRS gevormd voor specifiek oninbare of dubieuze vorderingen. De algemene voorziening, die conform .
http://www.gammaholding.nl/nl/Investor_relations/Cijfers/IFRS/ifrs_NL


Personalia:

Persbericht Triodos Bank halfjaarcijfers 2011(PDF 70.2 KB
26 aug 2011 . voorzieningen voor dubieuze debiteuren enigszins is gedaald ten opzichte van dezelfde periode in. 2010, blijven de voorzieningen als gevolg .
http://www.triodos.nl/downloads/over-triodos-bank/persberichten/persbericht-triodos-bank-halfjaarcijfers-2011.pdf


Rekeningschema VO intranet
Afboeking dubieuze debiteuren. 0795. Voorziening algemeen. 0796. Dotatie voorziening algemeen. 0797. Bestedingen voorz. algemeen. 0820. Leningen o/g .
http://www.dyade.nl/internet/files.nsf/pages/DWEB_6WPJ4B/$file/Rekeningschema_VO.pdf

 

Meer informatie over deze technologie via:

1. overnachting tickets voor
2. politie voor mishandeling
3. Phone Marketplace wordt
4. kans nog voor
5. Tour-baas Prudhomme: "Wiggins

Administratieforum.nl :: Onderwerp bekijken - oude facturen afboeken
De journaalpost wordt dan als volgt: Kosten dubieuze debiteuren (W/V-rekening) A/ Voorziening dubieuze debiteuren (Balansrekening) .
http://www.administratieforum.nl/viewtopic.php?t=722&sid=04a842754d8ccd4c55e72ca02d64e5ea


    anderen bijdrage kunnen

Blanco notitie met inhoudsopgave
Deze wijze van verantwoording is naar analogie van de voorziening voor dubieuze debiteuren. . De gemeente legt bij actief grondbeleid de publieke voorzieningen aan en . is naar analogie van de voorziening voor dubieuze debiteuren.
http://www.commissiebbv.nl/publish/library/1/notitiegrondexploitatie-feb08.doc


Don Dagevos - Nederland | LinkedIn
Werkzaamheden Maandafsluiting: berekenen en boeken van de voorziening dubieuze debiteuren, de voorziening rebates en co advertising, reservering .
http://nl.linkedin.com/pub/don-dagevos/9/5b6/16a


20090414 Jaarrekening 2008 PRINTVERSIE
31 dec 2008 . Af: Voorziening dubieuze debiteuren. -243. -227. 313. 324. Het verloop van de voorziening dubieuze debiteuren is als volgt: 2008. 2007 .
http://www.domein-wonen.nl/domein/public/download/jaarverslagen/jaarrekening%202008%20%20def.pdf


2009 08:22, de

REACTIES


Financiele positie reserves en voorzieningen 2011 def11052011
Voorziening gemeente en WEL werken samen ............................................................. ................................... 38. Voorziening Dubieuze debiteuren .
http://www.etten-leur.nl/dsresource?objectid=65252&type=orgPLAATS REACTIE