Artikel


waarmee mogelijk wordt

Social Media - Kennisplatform met informatie over social media ...
Social media is een verzamelnaam voor alle internet-toepassingen waarmee het mogelijk is om . Dit wordt ook wel User generated content genoemd.
http://www.social-media.nl/

Vragen? - Hyves
Ook is het mogelijk om het abonnement compleet op te zeggen, waarmee het nummer wordt stopgezet. Dit kan worden besloten tot 30 september. Voor die tijd .
http://hyves.nl/hyvesmobile/help/

Please leave your contact detals to download one of our - AMIS
. kunnen aan de zakelijke partijen waar ze interactie mee hebben een 'service ingang' beschikbaar stellen waarmee elektronische integratie mogelijk wordt.
http://www.amis.nl/Klanten/Whitepapers/

Het Internet Next Generation project
en werkt daarom aan een nieuwe techniek waarmee het toch mogelijk wordt binnen het Internet verschillende kwaliteitsklasses te ondersteunen. Deze nieuwe .
http://wwwhome.cs.utwente.nl/~pras/publications/2000-04-ING-vonk.pdf

Jacob Bijlsma profiles | LinkedIn
Beschik over een netwerk waarmee mogelijk gemaakt wordt de juiste producten te voorzien met de juiste ondersteuning. Ik stel mijzelf voor particulieren en .
http://www.linkedin.com/pub/dir/Jacob/Bijlsma


Ondertekening 'Verdrag van Vaals' maakt opladen elektrische auto's ...
29 maart 2012. maakt opladen elektrische auto's in zeven Europese landen mogelijk . House System (eCHS) ontwikkeld waarmee het mogelijk wordt om .
http://www.e-laad.nl/submenunieuws/314-ondertekening-verdrag-van-vaals-maakt-opladen-elektrische-autos-in-zes-europese-landen-mogelijk


RA: Have A Nice Day Festival at Openluchttheater Eibergen, Other ...
Omdat het crisis is en geld niet aan de boom groeit is er een speciale GROUPHUGCOUPON opgezet waarmee het mogelijk wordt om met een groep vrienden .
http://www.residentadvisor.net/event.aspx?347583


Eerste kijkje in menselijk microbioom | Kennislink
21 juni 2012 . 16S dient dan ook als een soort streepjescode waarmee het mogelijk wordt verschillende bacteriesoorten van elkaar te onderscheiden.
http://www.kennislink.nl/publicaties/eerste-kijkje-in-menselijk-microbioomPersoonlijke internetwerkplek

Hardware.Info TV EP112 deel 1/3 - Fujitsu Siemens SA3650 ...
Feb 20, 2009 . Het apparaat wordt namelijk geleverd met een extra externe videokaart waarmee het mogelijk wordt om betere 3D prestaties te krijgen, of om .
http://www.youtube.com/watch?v=YKw4XZxA_rY

WHO: gonorroe mogelijk snel onbehandelbaar - FluTrackers
WHO: gonorroe mogelijk snel onbehandelbaar Antibiotica & Resistentie. . (soa) waarmee elk jaar miljoenen mensen geïnfecteerd raken wordt .
http://www.flutrackers.com/forum/showthread.php?t=187814

Curaçaose trust binnenkort mogelijk
19 okt 2011 . Op 12 oktober hebben de Staten van Curaçao het voorstel aangenomen waarmee het mogelijk wordt om op Curaçao een trust in te stellen.
http://www.amigoe.com/opinie/commentaar/87957-curacaose-trust-binnenkort-mogelijk


Sony FA-ST1AM - Flitsers bij CameraNU.nl
Sony heeft een Sync adapter gemaakt waarmee het mogelijk wordt om een studio flitser te gebruiken op de Alpha A-serie camera's. De Sync adapter, die luistert .
http://www.cameranu.nl/nl/flitsers/sony/accessoires/sony-fa-st1am/h432_1735_10258/RSS.jpg

Tijdreizen - Wikipedia
Er bestaan modellen waarmee tijdreizen mogelijk zouden zijn, maar volledig . Hier wordt onder andere op ingespeeld in het verhaal A Sound of Thunder en in .
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tijdreizen


  De abonneringstechnologie die voor een belangrijk deel ten grondslag ligt

kwam | Tumblr
Oct 18, 2011. voor de PS3 zal uitbrengen waarmee het mogelijk wordt om een 4K2K-signaal voor foto's uit te sturen naar een compatibele tv of projector.
http://www.tumblr.com/tagged/kwam?before=1321302627


 


Web van kennis

Data opslaan in levende cellen | Kennislink
25 mei 2012 . Amerikaanse wetenschappers hebben een systeem gemaakt waarmee het mogelijk wordt digitale data op te slaan in het DNA van levende .
http://www.kennislink.nl/publicaties/data-opslaan-in-levende-cellen

Publicatiearchief | Kennislink
Amerikaanse wetenschappers hebben een systeem gemaakt waarmee het mogelijk wordt digitale data op te slaan in het DNA van levende cellen. Het systeem .
http://www.kennislink.nl/publicaties/pagina/11

Part 3:
Omdat, op dit moment, perfect testen van systemen niet praktisch mogelijk blijkt, is er als aanvulling hierop een methode ontwikkeld waarmee het mogelijk wordt .
http://alexandria.tue.nl/extra2/200210693.pdf

10% inhouding?
Wij kunnen aangeven dat de volledige donatie benut wordt. . via Geef.nl waarmee online vriend-tot-vriend fondsenwerving mogelijk wordt (crowdfunding) .
http://www.tienprocent.info/

Op 14 juni heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (Hof ...
25 juni 2012 . wetsvoorstel aan de Tweede Kamer te sturen waarmee dit mogelijk wordt gemaakt. Na instelling van een financieel plafond zal nauwlettend .
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/06/25/kamerbrief-reactie-op-uitspraak-hof-over-meeneembare-studiefinanciering-mnsf/kamerbrief-reactie-op-uitspraak-hof-over-meeneembare-studiefinanciering-mnsf.pdf

 

netvibes.jpg

Problemen met scriptfouten in Internet Explorer oplossen
Hierin bevinden zich mogelijk updates waarmee het probleem wordt opgelost. Ga naar de volgende Microsoft-website om de nieuwste software-updates voor .
http://support.microsoft.com/kb/308260/nl

Identiteit (eigenheid) - Wikipedia
Het beeld dat iemand van zichzelf heeft wordt zelfbeeld of zelfconcept . mogelijk wordt en de conatieve component waarmee het handelen tot stand komt.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Identiteit_(eigenheid)

Kwaliteit van informatie kapitaalmarkten wordt verbeterd | AFM
Op 13 september 2011 heeft de minister van Financiën aan de Tweede Kamer een wetswijziging aangekondigd waarmee mogelijk wordt gemaakt dat in .
http://www.afm.nl/nl/over-afm/thema/kwaliteit-kapitaalmarkten.aspx

Durftevragen: het onmogelijke wordt mogelijk
23 april 2012 . Durftevragen: het onmogelijke wordt mogelijk . een bak inspiratie, eindelijk de oplossing voor dat probleem waar je al tijden tegenaan hikt?
http://kennisfestival.net/durftevragen-het-onmogelijke-wordt-mogelijk/


 


Samenhang

Collegegeldvrij besturen toch mogelijk? | ASVA studentenunie
31 jan 2012. deze week in politiek café Libertijn, waar de ASVA studentenunie aanwezig was, dat collegegeldvrij besturen op korte termijn mogelijk wordt.
http://www.asva.nl/news/2012-01-31/collegegeldvrij-besturen-toch-mogelijk?language=en

De Database
Miniaturist: Namen van meesters en 'noodnamen' waarmee handschriften op . begrippen: de begrippen waarmee het mogelijk wordt al het beeldmateriaal op .
http://collecties.meermanno.nl/handschriften/database

Samsung Galaxy Note 10.1: eerste indrukken - reviews - Clickx
9 uur geleden . Een leuke toevoeging is de herkenning van formules, waarmee het mogelijk wordt om ingewikkelde formules uit te laten rekenen. Verder zijn .
http://www.clickx.nl/reviews/142129/samsung-galaxy-note-10-1-eerste-indrukken/

Innovave Inland Navigaon
INLANAV zal de volgende stappen ondernemen: INLANAV zal gekoppelde binnen- schepen met een kleine hijskraan uit- rusten, waarmee het mogelijk wordt .
http://www.inlanav.eu/uploads/Brochure_Inlanav_0810.pdf


Portable persoonlijke werkplek

Waterbeheer in puinwaaiers - Wikipedia
Waar de snel stromende rivier vanuit het bergland de vlakte bereikt en . een belangrijke bron van water is waarmee landbouw mogelijk wordt gemaakt.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Waterbeheer_in_puinwaaiers

SpringBoard - Wikipedia
Sinds iOS 4.0 is het mogelijk om een achtergrondafbeelding in te stellen. Ook werd het mappen-systeem geïntroduceerd, waarmee het mogelijk wordt om .
http://nl.wikipedia.org/wiki/SpringBoard

Utrecht Dataverse Network - FAQ - Bibliotheek - Universiteit Utrecht
We zijn bezig om een optie te realiseren waarmee het in de toekomst mogelijk wordt om meer bestanden tegelijk te selecteren en te uploaden naar een study.
http://www.uu.nl/university/library/NL/informatie/dataverse/Pages/faq.aspx

flash - hyperlinks in xml fed to flex - Stack Overflow
In Nederland wordt Facebook ook steeds populairder, waar het . van zeer diverse modules is het ook mogelijk Netvibes te gebruiken als .
http://stackoverflow.com/questions/6726748/hyperlinks-in-xml-fed-to-flex


Jellinek - Behandeling
Waar mogelijk wordt begonnen met lichte interventies. Continue verbetering. De resultaten van de behandeling moeten voortdurend gemeten worden zodat de .
http://www.jellinek.nl/informatie_en_advies/vraag_en_antwoord/behandeling/

Dutch - File Display Frameset
. alles aan doen om uw bagage op te sporen en u waar mogelijk van dienst te zijn. . zijn ingevoerd in een computer waarmee wereldwijd gezocht wordt.
http://www.worldtracer.aero/cgi-bin/fileframe.exe?tran=XXX143XXXXXl1=neCB=Y


Nieuw PLWO-concept

Afluisteren gsm: Wat is er mogelijk er door wie wordt het gedaan ...
Afluisteren gsm: Wat is er mogelijk er door wie wordt het gedaan? 13 jan. 2012 15:39:44. Het afluisteren van een gsm is een onderwerp waar veel .
http://www.spywebshop.nl/blog/afluisteren-gsm/

Websophia
Dat hij in onze tijd zo váák wordt gehoord, betekent dat wij in onzekere tijden leven. . en waar het productieproces of de dienstverlening voldoende homogeen en . optelt en ziet wat door die bundeling van kracht allemaal mogelijk wordt.
http://www.websophia.com/essays/metamorfose.html

Flexibele werkplekken: Werk & Vervoer
De werkgever draagt zorg voor adequate hardware en software waarmee het thuiswerken en elders werken mogelijk wordt. De medewerker die thuiswerkt .
http://www.werkenvervoer.nl/themas/in-de-cao/flexibele-werkplekken/


Hoe wordt en blijft de brandweer vakbekwaam? - CINOP
10 juli 2012 . De brandweer is een sector waar vakbekwaamheid hoog op de agenda . proces naar de brandweer als 'lerende organisatie' mogelijk wordt.
http://cinop.brengtlerentotleven.nl/smartsite.dws?id=4097

PRIVACYBELEID WWW.IBANBICSERVICE.NL Op de website wordt ...
Mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Vereniging van Banken . Op de website wordt een service aangeboden waarmee u snel en eenvoudig de IBAN .
https://www.ibanbicservice.nl/files/privacy.pdf


Personalia:

ECN: Verbeterde methode voor maatschappelijke kosten ...
In het rapport introduceren de onderzoekers een methode waarmee het beter mogelijk wordt de maatschappelijke kosten-batenafwegingen in relatie tot de .
http://www.ecn.nl/nl/nieuws/newsletter-nl/archief-2007/maart-2007/verbeterde-methode-voor-maatschappelijke-kosten-batenanalyse-co2-reductie/


SWOV Diepteonderzoek
31 juli 2012 . psychologen van het team contact op met de bestuurders van de betrokken voertuigen. Waar mogelijk wordt een persoonlijk gesprek gevoerd.
http://www.swov.nl/nl/actueel/overigen/20120731-flyer-diepteonderzoek-fietsongevallen.pdf

 

Meer informatie over deze technologie via:

1. beide richtingen dicht
2. deze week bekend.
3. Dutch Design Week
4. Dell IntelĀ® biedt
5. selecteert voor de

Testen (software) - Wikipedia
Het proces waarmee de correcte werking van een systeem of product wordt . mogelijk, want hoe later fouten gevonden worden hoe duurder het wordt om ze te .
http://nl.wikipedia.org/wiki/Testen_(software)


    zoon. zijn dolblij

Toewijzingsmethoden — De Nederlandse Emissieautoriteit
De berekening van de toewijzing vindt plaats op basis van verschillende toewijzingsmethoden: Waar mogelijk wordt toegewezen op basis van historische .
https://www.emissieautoriteit.nl/emissierechten/Toewijzing%20/toewijzing-2013-2020/toewijzingsmethode


Landschappelijk inpassingsplan | Wintraecken Advies
Een landschappelijk inpassingsplan is een ontwikkeling in natura, waarmee een financiële vorm van compensatie mogelijk wordt voorkomen. Wat doen we?
http://wintraeckenadvies.nl/landschappelijk-inpassingsplan/


Poker - Wikipedia
In sommige vormen van poker kan een joker voorkomen, waarmee een extra kaartcombinatie mogelijk wordt: Five of a kind, ook wel "poker" genoemd.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Poker


Agenten lossen waarschuwingsschoten;

REACTIES


Vereenvoudiging procedures kentekenbewijs | Persbericht ...
13 juli 2012 . In het wetsvoorstel wordt vooruitgelopen op de ontwikkeling van een . waarmee het naar verwachting in de loop van 2015 mogelijk wordt om .
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/persberichten/2012/07/13/vereenvoudiging-procedures-kentekenbewijs.htmlPLAATS REACTIE