Artikel


de Inspectie voor

Inspectie voor de Gezondheidszorg - Wijziging in afleverstatus ...
Zelfzorggeneesmiddelen vallen in de categorie Uitsluitend Apotheek (UA); Uitsluitend Apotheek of Drogist (UAD) of Algemene Verkoop (AV).
http://www.igz.nl/onderwerpen/geneesmiddelen-en-medische-technologie/geneesmiddelen/overgangstermijn_na_wijziging_afleverstatus/index.aspx

Home - Inspectie Leefomgeving en Transport
De Inspectie Leefomgeving en Transport bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport.
http://www.ilent.nl/

Inspectie Volksgezondheid
De Inspectie voor de Volksgezondheid is een onafhankelijke dienst binnen het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur op Curaçao. De Inspectie voor de .
http://www.ivgna.org/

Startpagina | Inspectie voor de Sanctietoepassing
06-06-2012. De Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ, voorheen Inspectie voor de Sanctietoepassing) heeft in maart 2012 een doorlichting uitgevoerd op de .
http://www.ist.nl/

English - Inspectie voor de Gezondheidszorg
The Health Care Inspectorate (IGZ) promotes public health through effective enforcement of the quality of health services, prevention measures and medical .
http://www.igz.nl/english/


Inspectie Openbare Orde en Veiligheid - Home
De Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie ( voorheen Inspectie Openbare Orde en Veiligheid) hebben in 2011 onderzoek .
http://www.ioov.nl/


Wat doet de inspectie voor de gezondheidszorg? — Informatiepunt ...
25 juli 2012 . De inspectie voor de gezondheidszorg heeft verschillende taken rond gedwongen opname en gedwongen behandelingen: toezien op de .
http://www.dwangindezorg.nl/bij-wie-moet-ik-zijn/inspectie-voor-de-gezondheidszorg/wat-doet-de-inspectie-voor-de-gezondheidszorg


Inspectie voor de Gezondheidszorg - Melden als privé persoon
Als u niet tevreden bent over de geleverde zorg, dan kunt dit ook bij de inspectie melden. Bij veel of ernstige signalen over een bepaalde zorgaanbieder grijpt .
http://www.igz.nl/onderwerpen/handhavingsinstrumenten/incidententoezicht/melden/patient-of-client/Persoonlijke internetwerkplek

Home - Inspectie voor de Gezondheidszorg
Orgaan dat toezicht houdt op en adviseert over de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg in Nederland. Algemene informatie over de Inspectie en .
http://www.igz.nl/

Inspectie voor de Gezondheidszorg - Wikipedia
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is een Nederlandse overheidsinstantie gevestigd in Utrecht en onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid, .
http://nl.wikipedia.org/wiki/Inspectie_voor_de_Gezondheidszorg

De inspectie maakt gebruik van mystery guests in de ouderenzorg
13 dec 2011 . De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zet mystery guests in om haar te ondersteunen in haar toezicht. Hiervoor maakt de inspectie .
http://www.igz.nl/actueel/nieuws/deinspectiemaaktgebruikvanmysteryguestsindeouderenzorg.aspx


Inspectie jeugdzorg
6 augustus 2012 De Inspectie Jeugdzorg heeft onderzoek gedaan naar het handelen van Bureau Jeugdzorg (BJZ) Noord-Brabant, de William Schrikker Groep .
http://www.inspectiejeugdzorg.nl/RSS.jpg

inspectie voor de gezondheidszorg - Informatiepunt dwang in de zorg
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) controleert de kwaliteit van de zorg in Nederland.
http://www.dwangindezorg.nl/begrippenlijst/inspectie-voor-de-gezondheidszorg


  De abonneringstechnologie die voor een belangrijk deel ten grondslag ligt

Inspectie voor de Gezondheidszorg - Contact
Zij kunnen vervolgens contact opnemen met de dienstdoende inspecteur. Per mail: meldpunt@igz.nl. Per post of per fax: Inspectie voor de Gezondheidszorg .
http://www.igz.nl/contact/


 


Web van kennis

Home | Onderwijsinspectie.nl
9 juli 2012 . Informatie over de beoordeling van de inspectie van Nederlandse scholen. Over de kwaliteitskaarten, de publicaties en de scholen.
http://www.onderwijsinspectie.nl/

Inspectie voor de Gezondheidszorg - Meldingsplicht Wet bopz
Bopz-aangemerkte instellingen zijn verplicht om bepaalde zaken te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het gaat om een aantal aspecten rond .
http://www.igz.nl/onderwerpen/handhavingsinstrumenten/wetten/bopz/meldingsplicht-bopz/

Hoger onderwijs | Onderwijsinspectie.nl
Hoger onderwijs. Het hoger onderwijs groeide van 466.900 studenten in 2000 naar ruim 630.000 in 2009. Het aantal studenten neemt al sinds eind jaren .
http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijs/Hoger+onderwijs/

Inspectie van het Onderwijs - Internet Schooldossier
Om te kunnen inloggen heeft u een Entree-account nodig waaraan de digicode van uw school of bestuur is gekoppeld die u van de Inspectie van het Onderwijs .
https://schooldossier.owinsp.nl/

Massale kritiek op 'falende' Inspectie voor de Gezondheidszorg ...
31 maart 2012 . De Inspectie voor de Gezondheidszorg neemt patiënten vaak niet serieus, doet te weinig met ernstige meldingen, durft niet door te bijten en .
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5270/Zorg/article/detail/3233748/2012/03/31/Massale-kritiek-op-falende-Inspectie-voor-de-Gezondheidszorg.dhtml

 

netvibes.jpg

Inspectie voor de Gezondheidszorg - Pharmacovigilance
The Inspectorate oversees the pharmacovigilance activities of pharmaceutical companies (more specifically, the holders of the drug registration and marketing .
http://www.igz.nl/english/pharmacovigilance/

Selectie van de Inspectie
De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft deze zaak voor .
http://medischcontact.artsennet.nl/tuchtzaken/Selectie-van-de-inspectie.htm

Inspectie voor de Gezondheidszorg - Basissets kwaliteitsindicatoren
De inspectie voor de gezondheidszorg gebruikt bij het risicogestuurd toezicht indicatoren waarmee een risico-inschatting gemaakt kan worden voor risico op .
http://www.igz.nl/onderwerpen/handhavingsinstrumenten/gefaseerd-toezicht/kwaliteitsindicatoren/basissets/

Primair onderwijs | Onderwijsinspectie.nl
Primair onderwijs. Elke dag gaan ruim 1,5 miljoen kinderen naar een school voor basisonderwijs of een school voor speciaal basisonderwijs. De verzamelnaam .
http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijs/Primair+onderwijs/


 


Samenhang

Home - Inspectie SZW
De Arbeidsinspectie (AI), de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) hebben vanaf die datum hun organisaties .
http://www.inspectieszw.nl/

Borging afstudeerniveau in hbo niet overal op ... - Onderwijsinspectie
28 april 2011 . De inspectie onderzocht vijftien opleidingen bij tien bekostigde hogescholen. Bij acht opleidingen waren essentiële gebreken in of ernstige .
http://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuwsberichten/Borging+afstudeerniveau+in+hbo+niet+overal+op+orde.html

Inspectie voor de Gezondheidszorg - Medicines
Manufacturers, distributors and importers of medicines intended for human use must hold a Manufacturing or Wholesale Authorisation. The Inspectorate .
http://www.igz.nl/english/medicines/

Inspectie voor de Gezondheidszorg | LinkedIn
Welcome to the company profile of Inspectie voor de Gezondheidszorg on LinkedIn. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bevordert de volksgezondheid .
http://www.linkedin.com/company/inspectie-voor-de-gezondheidszorg


Portable persoonlijke werkplek

Inspectie voor de Gezondheidszorg - Vrijheidsbeperking
Vrijheidsbeperkende maatregelen, zoals Zweedse banden of bedhekken, gaan in tegen de fundamentele rechten van de mens en grijpen diep in op de fysieke .
http://www.igz.nl/onderwerpen/verpleging-en-langdurige-zorg/vrijheidsbeperking/

Inspectie voor de Gezondheidszorg - Nieuws
Privékliniek Laser Surgery in Haarlem moet op last van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met onmiddellijke ingang stoppen met alle verrichtingen en .
http://www.igz.nl/actueel/

Gemeentelijk toezicht kinderopvang moet zich ... - Onderwijsinspectie
1 maart 2012 . Dat blijkt uit het rapport 'Kwaliteit gemeentelijk toezicht kinderopvang 2010/2011', dat Inspectie van het Onderwijs vandaag presenteert.
http://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuwsberichten/gemeentelijk-toezicht-kinderopvang-moet-verder-verbeteren.html

Inspectie voor de Gezondheidszorg - Bevel tot sluiting voor Stichting ...
27 feb 2012 . De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft op 24 februari 2012 Stichting Pyxis in Zeist een bevel tot sluiting gegeven. De inspectie .
http://www.igz.nl/actueel/nieuws/beveltotsluitingvoorstichtingpyxisinzeist.aspx


Inspectie voor de Gezondheidszorg - Bestuurlijke boete
De bestuurlijke boete Wet Uitbreiding bestuurlijke handhaving volksgezondheidswetgeving (WUBHV) is een bestuursrechtelijk handhavinginstrument, die de .
http://www.igz.nl/onderwerpen/handhavingsinstrumenten/maatregelen/bestuurlijke_boete/index.aspx

Inspectie voor de Gezondheidszorg - Tweede fase
Op basis van de analyse uit de eerste fase plant de inspectie in de tweede fase inspectiebezoeken. Een bezoek kan bestaan uit een jaargesprek met een Raad .
http://www.igz.nl/onderwerpen/handhavingsinstrumenten/gefaseerd-toezicht/tweede-fase/


Nieuw PLWO-concept

Inspectie voor de Gezondheidszorg - Vragen over klachten
Wie kan mij helpen bij het indienen van mijn klacht? Kan ik bezwaar indienen als mijn klacht ongegrond wordt verklaard? Wat is de taak van de Inspectie voor .
http://www.igz.nl/actueel/veelgestelde-vragen/vragen_over_klachten/

Inspectie voor de Gezondheidszorg - Huisartsen
De IGZ houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg door huisartsen. De inspectie kijkt of zij voldoen aan de voorwaarden om .
http://www.igz.nl/onderwerpen/curatieve-gezondheidszorg/huisartsen/index.aspx

Inspectie voor de Gezondheidszorg - Pharmacovigilance
The Inspectorate oversees the pharmacovigilance activities of pharmaceutical companies (more specifically, the holders of the drug registration and marketing .
http://www.igz.nl/english/pharmacovigilance/


Inspectie voor de Gezondheidszorg - Publieke Gezondheidszorg
Publieke Gezondheidszorg. De IGZ is verantwoordelijk voor het toezicht op de zorg die aan de Nederlandse bevolking als geheel wordt gegeven. Daarbij gaat .
http://www.igz.nl/onderwerpen/volksgezondheid/

Inspectie geeft bevel tot sluiting aan ZBC Medisch Centrum Biltstraat in
29 maart 2012 . De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft ZBC Medisch Centrum Biltstraat het bevel gegeven om per direct de operatiekamers .
http://www.igz.nl/actueel/nieuws/inspectie_geeft_bevel_tot_sluiting_aan_zbc_medisch_centrum_biltstraat_in_utrecht.aspx


Personalia:

Primair onderwijs | Onderwijsinspectie.nl
Primair onderwijs. Elke dag gaan ruim 1,5 miljoen kinderen naar een school voor basisonderwijs of een school voor speciaal basisonderwijs. De verzamelnaam .
http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijs/Primair+onderwijs/


Inspectie voor de Gezondheidszorg - Vervalste recepten
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft met de KNMP onderstaand protocol afgesproken als u vermoedt dat u een vervalst recept krijgt aangeboden.
http://www.igz.nl/onderwerpen/curatieve-gezondheidszorg/apotheken/vervalste_recepten/

 

Meer informatie over deze technologie via:

1. kopen een startbewijs
2. aflevering de politieserie
3. hadden een lepeltje
4. Pierre Rolland wint
5. zijn looptijd. ruim

Inspectie voor de Gezondheidszorg - Patiënten met ICD-lead merk ...
4 jan 2012 . De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft een brief gestuurd aan alle betrokken ziekenhuizen met het dringende verzoek om patiënten met .
http://www.igz.nl/actueel/nieuws/patintenmeticdleadmerkstjudemedicaltyperiataopgeroepenvoorcontrole.aspx


    home

Gemeentelijk toezicht kinderopvang moet zich ... - Onderwijsinspectie
1 maart 2012 . Dat blijkt uit het rapport 'Kwaliteit gemeentelijk toezicht kinderopvang 2010/2011', dat Inspectie van het Onderwijs vandaag presenteert.
http://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuwsberichten/gemeentelijk-toezicht-kinderopvang-moet-verder-verbeteren.html


Inspectie voor de Gezondheidszorg - Melden
Zorgaanbieders in Nederland zijn wettelijk verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige zorg. Zij zijn verplicht om calamiteiten te melden bij de inspectie en .
http://www.igz.nl/onderwerpen/handhavingsinstrumenten/incidententoezicht/melden/


Inspectie voor de Gezondheidszorg - Ziekenhuizen
Nederland heeft 88 algemene en 8 academische ziekenhuizen. De IGZ houdt toezicht op de kwaliteit van zorg in ziekenhuizen. Zij geeft dat toezicht vorm door .
http://www.igz.nl/onderwerpen/curatieve-gezondheidszorg/ziekenhuizen/


juweliers overvallen, tegenover

REACTIES


Inspectie voor de Gezondheidszorg - Klachten over de IGZ
De Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft een ieder het recht om over de wijze waarop de Inspectie voor de Gezondheidszorg zich in een bepaalde .
http://www.igz.nl/organisatie/klachten-over-igz/PLAATS REACTIE